RADIO                    

24/7
VODITELJ I MIKROFON SU NA BEZBJEDNOJ DISTANCI
DOMINACIJA MUZIČKOG SADRŽAJA